P1.Mai Molokai a I ka mole o lehua Welina mai kakou ‘O wau no ‘O Kau’i Bentley-smith Mai  Ho’olehua Molokai au a Mai ka papa ‘Umi O ke kula O ‘O Hina I Ka Malama.Ma keia pepa ua kakau wau e heluhelu oukou pili ana ‘O Liliuokalani and na mea ua hana oia. Na mea ua kakau wau pili ana oia o kela ka pehea oia  e like me wau a na mea ua ho’oko oia ma ka wa ua ola oia.

P2.Ma ka pauku ‘ekahi e heluhelu ana oe e pili ana oia like me kona inoa ame kona lahanau a na mea like me kela. Ua hele mai ‘O Liliuokalani i keia honua ma ka la ‘elua ‘O Kepakemapa ma ka makahiki 1810 a ua inoa kona makua elua o Lydia Kamakaeha.O kona kane oia no o John Owen Dominis a ua hala oia maka makahiki 1891 aole ua loaa lakou i kekahi keiki a ua hala o liliuokalani i ka la umikumakahi o nowemapa a ka makahiki 1917.

P3.What liliuokalani is to me is a person our people of hawaii could rely on and she would never disappoint us she also always tried to find away to help people. Even though she got overthrown she never stopped fighting to get our great kingdom of Hawaii back no matter what all the way until she died she kept on fighting to get our kingdom back. I really appreciate Liliuokalani for that because that takes guts to do to get locked up in her room because she wanted our kingdom back.

P4.Also Liliuokalani was a great piano player and a music composer and also she was a beautiful singer. I also thought that the music she wrote while she was locked up in her room was great and they are also very famous one of her most famous songs is Aloha oe and another song I forgot the name but it is also veryfamous. While Liliuokalani was locked up in her room she was always thinking about the people of hawaii no matter what she was doing she always thought about them.

P5.In conclusion i thought liliuokalani is one of the best queen of our time and she was loved by many and now we are celebrating 100yrs of her passing since november 11 1917. I am also so very proud to be a hawaiian and also very proud that she was our queen but it is also very sad she was our last queen but things happen.So i hope you like my essay and mahalo for taking your time in reading my essay for liliuokalani and her 100 yrs of passing .A hui hou ame mahalo.

©2021 Aloha Liliʻu. All rights reserved. Design by DTL.

Log in with your credentials

Forgot your details?